Kaynak

Kaynak

Özellikle metal ve termoplastik malzemelerin birleştirilmesi amacıyla başvurulan bir yöntemdir. İmalat amacıyla yoğun bir kullanım alanına sahiptir. Isı ve basıncın ayrı ayrı veya ikisinin birlikte kullanılmasıyla birleştirme yapılır. Aynı türde veya erime aralıkları aynı ya da birbirine çok yakın değerlerde olan bir malzemenin araya ilave edilmesiyle yapılan işleme metal kaynak adı verilir. Genellikle metal malzemelerin eritilmesi ve araya yapılan ilave edilen bir dolgu malzemesiyle birleştirilmesi tekniği kullanılır. Kaynak, çeşitli işlemlerden oluşan bütünsel bir eylemdir ve farklı malzemelerin farklı dayanıklılık ve erime standartları, bu alanda kendisine has teknik kullanımlarına göre çeşitlere ayrılmasına neden olur.

ÖZELLİKLER ;

Kaynak işlemleri kapalı ortamlar, açık alanlar, su altı, uzay boşluğu gibi çok çeşitli alanlarda ve farklı malzemelerin birleştirilmesi amacıyla kullanılan, son derece önemli bir işlemdir. Bununla birlikte, kullanım alanları çeşitli tekniklerin ve yöntemlerinde geliştirilmesine sebep olmuştur. Kaynak işlemleri hangi yöntem olursa olsun, alanında uzmanlaşmış kişilerle ve koruyucu elbiseler kullanılarak gerçekleştirilmelidir. Kaynak sırasında ortaya çıkan yüksek ısı, elektrik gibi risklerin yanı sıra ultraviyole ışınlar ve çeşitli zehirli dumanların açığa çıkması da söz konusudur. Hangi malzeme için hangi kaynak yöntemi ve tekniğinin kullanılmasına karar vermek için kaynak nedir Sorusunun yanıtı, detaylı bir şekilde öğrenilmelidir.

Çok basit görünen bir kaynak işlemi, yanlış dolgu malzemesi, yanlış yöntem veya teknik kullanıldığı için sadece başarısızlıkla sonuçlanmayabilir. Bu sebeple öncelikle kaynak nedir Sorusuna ayrıntılı bir şekilde yanıt almak ve kaynak türlerini öğrenmek gereklidir. Yanlış yöntem ve teknik kullanmak çeşitli sağlık sorunlarının da ortaya çıkmasına neden olabilir. Doğru malzemelerin en doğru yöntem ve teknikle birleştirilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Aşağıda en çok kullanılan kaynak çeşitleriyle ilgili detaylı verilere ulaşabilirsiniz.

Kaynak Çeşitleri Nelerdir ?

  • Örtülü elektrot ark kaynağı

  • Toz Altı Kaynağı

  • Enerji ve ışın Kaynakları

  • Katı Hal Kaynak Yöntemleri

  • TIG Kaynağı

  • Gaz altı Kaynağı

  • Özlü telle ark kaynağı

  • Elektrik direnç kaynağı

  • Örtülü elektrod ark kaynağı

  • Oksi-Asetilen kaynağı